ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration

Globala målen

Globala målen

De globala målen drivs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Globala målen är världens mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling. UNDP finns i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå de Globala målen till år 2030.

En av de största anledningarna till att OurGreenCar grundades var för att vi kände ett behov av att bidra till en grön framtid. Vi tycker att det är viktigt att företag aktivt arbetar för att bidra till en hållbar framtid. Här nedan kan ni läsa om vilka av de globala målen OurGreenCar vill hjälpa till att uppnå och vad vi gör för att uppfylla dem.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

"Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation"

OurGreenCar vill göra Sverige fossilfritt. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi inte bara köra färre fossildrivna bilar och ersätta med elbilar, vi måste också transportera oss smartare och mer miljövänligt. Vi vill göra infrastrukturen i samhället mer hållbar och innovativ än hur den ser ut idag.

Hållbara städer och samhällen

11. Hållbara städer och samhällen

"Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara"

Vi har aldrig kört så mycket som vi gör idag i Sverige. Vi behöver ta fram hållbara transportsätt i takt med att städerna växer och det är därför OurGreenCar erbjuder hållbar mobilitet som tjänst. För att minska trafiken på vägarna vill vi göra det möjligt att transportera sig sömlöst utan att vara beroende av en bil, utan kunna ta cykeln, elscootern eller promenera vid kortare sträckor. På så sätt skapar vi hållbara städer och samhällen.

Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

"Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster"

Genom att flera användare inom exempelvis hushåll, företag eller organisationer delar på samma bil minskas behovet av att konsumera och producera fler bilar. På så vis använder vi jordens resurser mer effektivt, minskar bilarna på gatorna och frigör plats för fler grönområden eller cykelbanor.

ekämpa klimatförändringarna

13. Bekämpa klimatförändringarna

"Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser"

Vi vill bidra till en miljö med mindre buller och renare luft. Därför har vi endast helt eldrivna fordon. Våra fordonspooler är miljömärkta enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och använder oss av 100 % förnybar el, vilket innebär att den måste komma från förnybara källor som vindkraft, vattenkraft, solkraft och biomassa till exempel. 50 % av elen är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad