ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration

Miljöpolicy

OurGreenCar har ambitionen att erbjuda Sveriges grönaste fordonspool. Delningsekonomiskalösningar med fordon växer sig allt starkare vilket bidrar till färre fordon ute på vägarna och bidrar i det långa loppet till färre producerade fordon.

Fordon

Vi använder uteslutande el-fordon i vår verksamhet med noll CO2 utsläpp vid körning. Det gäller både våra bilar, cyklar och scootrar. Utöver hel-elektrifieringen strävar vi efter att ha så energieffektiva fordon som möjligt för behovet.

Underhåll av fordon

Strategiskt mål: Alla kemikalier skall vara miljömärkta och tvättar ska ske på ett miljöriktigt sätt med antingen rening av avrinningsvatten (miljöenliga tvätthallar) eller vattenlösa tvättar av bil (avtorkningar). Service sker på auktoriserade verkstäder med certifierade kvalitetsprocesser.

Kontor

Allt förbrukningsmaterial skall återvinnas. På kontoret erbjuds full källsortering och även återlämning av toner och färgband och batterier.

Personal

Personalen skall utbildas i miljöfrågor och informeras om vår miljöpolicy.

Personaltransport

Personalen transporteras och förflyttar sig genom miljövänlig lokaltrafik, elektriska kickbikes, elcykel eller elbil. Längre transporter görs primärt med tåg. Används taxi efterfrågas el-taxi.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad