ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration

Fossilfria fordonspooler och bilpooler för kommuner

Vi erbjuder en miljövänlig mobilitetslösning för kommunen anställda.

OurGreenCar gör det möjligt för kommuner att erbjuda sina anställda ett miljövänligt komplement till traditionella bensin- och dieseldrivna tjänstebilar. Vår tjänst är en hållbar mobilitetslösning där tillhandahåller helt eldrivna fordonspooler och bilpooler med elbilar, elcyklar, elscootrar och el-lådcyklar för slutna grupper. Vår helhetslösning innehåller allt från försäkring till skötsel och renhållning av fordonen. Fordonen bokas enkelt genom vårt mobilanpassade bokningssystem. Ni inom kommunen behöver inte lägga tid på administrationen, driften av fordonen eller planering utan OurGreenCar sköter allt.

Miljö och hållbarhet

Idag körs det mer bil än någonsin i Sverige och det är en oroväckande utveckling. Det är bevisat att elbilar är mer skonsamma mot klimatet och effektivare än traditionella fossildrivna fordon. För varje fossildrivet fordon som ersätts med elfordon minskar vi den totala energianvändningen. Vi hjälper er att ligga i framkanten för miljöanpassade mobilitetslösningar. OurGreenCar vill bidra till en stadsmiljö med renare luft och mindre buller. Därför satsar vi på helt eldrivna fordon i vår bilpool och fordonspool. Hållbar mobilitet handlar om att ställa om sättet vi idag transporterar oss till en enda tjänst som möjliggör för resenären att kombinera olika transportmedel på ett sömlöst sätt från dörr till dörr.

Bilpool anpassad för kommunens anställda

Inga obehöriga har tillgång till bilpoolen och fordonen utan det är endast kommunanställda som kan använda tjänsten och dess fordon. Elbilarna och de andra fordonen placeras på avsedd parkering eller i ett låst garage nära arbetsplatsen. I samband med implementeringen håller vi dessutom informationsmöten om hur tjänsten, fordonen och bilpoolen fungerar för samtliga anställda. Bokning av elbilarna och fordonen sker smidigt och enkelt via vårt mobilanpassade bokningssystem eller om ni så önskar integrerat i Microsoft Outlook för enkel bokning. Fordonen kan enkelt låsas och öppnas genom antingen RFID-taggar eller genom bokningssystemet. Genom att erbjuda de anställda inom kommunen en elbil och andra eldrivna fordon via våra bilpooler bidrar kommunen till hållbar mobilitet. De kommunanställda kan till exempel åka via kollektivtrafiken till arbetet men ta en elbil eller scooter för ärenden under dagen. På så sätt blir de inte bundna till en privat bil hela dagen bara för att de behöver bilen ett par timmar.

Support, underhåll och service

Vi ser till att kommunens anställda alltid har tillgång till säkra och rena elbilar och fordon. OurGreenCar tar hand om allt underhåll och all service och support av fordonen. Ni inom kommunen behöver därför inte lägga någon tid på detta. Vi sköter även allt gällande planering, administration, försäkring, besiktning och skötsel av fordonen. Vi gör regelbundna säkerhetskontroller av alla fordon. Ni som kommun berörs inte av restvärdet då fordonens ekonomiska ansvar sköts av OurGreenCar.

Striping av logotyp och kommunens namn på fordonen

Vi anpassar våra fordon utifrån er kommuns behov. Vi erbjuder bland annat striping så att ni kan få er kommuns namn och logotyp på elbilarna och fordonen om så önskas. OurGreenCar hjälper dessutom till med allt från installation av laddstationer till utbildning inom användandet av tjänsten. Eftersom fordonen bara är till för kommunens anställda kan ni med säkerhet veta vilka som har tillgång till fordonen och anpassa antalet fordon efter behov.

Bokningssystem

Ni bokar enkelt fordonen genom vårt mobilanpassade bokningssystem eller så integrerar vi bokningen med kalendern i Microsoft Outlook. Med antingen mobilappen eller en RFID-tagg öppnar ni och låser fordonet. Ni det går även utmärkt att koppla befintliga taggar till vårt lås- och bokningssystem. Vi har även ett komplett API med möjlighet att integrera bokningen i era egna system.

Fossilfri framtid

Vi ser till att hela tiden ligga i framkant med fordon av hög kvalitet, säkerhet och underhåll. Vi vill bidra till en smidigare och mer klimatsmart transportering i Sveriges kommuner och vara ledande i vägen till ett fossilfritt samhälle. Vår tjänst är framtagen för att vara ett klimatsmart substitut för det traditionella bilkörandet. Däremot räcker det inte med att bara införa fler elbilar utan vi behöver arbeta för att effektivisera användandet och minska antalet bilar på vägarna överlag. Vi vill att fler ska använda elcyklar, elscootrar och ellådcyklar. Gemensam fossilfri fordons- och bilpool är ett bra steg i den riktning vi vill nå. Det är med miljön och användaren i fokus vi tar fram vår unika helhetstjänst för Sveriges kommuner.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ett urval av våra kunder

Järfälla Kommun Gotlandshem Uppsalahem KKB Fastigheter Eslövs Bostads AB

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad