ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration
2022-06-02 Pressrelease

Grön bilpool för Parkering Malmö sänker parkeringsnormen och ökar tillgängligheten

Ökad tillgänglighet, gröna mobilitetslösningar och sänkt parkeringsnorm. Det är vad som möjliggörs i det nybyggda kvarteret Hyllieäng i Malmö när OurGreenCar skriver ramavtal med Parkering Malmö.

Parkering Malmö och OurGreencar vill påverka stadsutvecklingen och miljön positivt. Nu skriver vi därför ett ramavtal med start i september 2022. Avtalet innebär att boende och verksamma i det nybyggda kvarteret Hyllieäng i Malmö bland annat får tillgång till en fordonspool med elbilar, elcyklar, ellådcyklar och en cykelverkstad.

  • Bil- och cykelpoolen kommer att finnas tillgänglig i det nya parkeringshuset Hyllieäng, som planeras att vara färdigt våren 2024. Fram tills dess kommer P-huset Mässan att inrymma bilpoolen, och cykelpoolen kommer att placeras på respektive fastighet, berättar Maja Sölve, mobilitetsutvecklare på Parkering Malmö. 

Parkering Malmö tar täten

Parkering Malmö skapar parkeringsplatser för dagens och morgondagens Malmöbor och bygger, förvaltar och hyr ut parkeringsplatser i hela Malmö. Avtalet visar att de är i framkant med att erbjuda mobilitetslösningar för byggherrar. De som huserar i kvarteret och som kommer nyttja poolen är bland annat JM, MKB och Trianon. För dem kommer bilpool innebära en möjlighet till att sänka sin parkeringsnorm. Malmö stads nya policy innebär att om byggherrar erbjuder bilpooler till sina nybyggen sänks kraven på antalet parkeringsplatser som annars behöver anläggas. Mobilitetslösningar som OurGreenCars ger därför byggherrar möjlighet att omfördela resurser och göra miljövänliga transportlösningar tillgängliga för fler.

  • En byggherre som erbjuder mobilitetstjänster kan få lov att ordna ett färre antal parkeringsplatser vid en nybyggnation. Exempel på sådana tjänster kan vara tillgång till bil- och cykelpool, kollektivtrafiksrabatter och en cykelverkstad i anslutning till fastigheten. Detta innebär att pengar, som byggherren normalt sett skulle lagt på åtgärder som endast nyttjas av personer med egen bil, istället kan användas till andra färdsätt för att öka tillgängligheten för fler, säger Maja Sölve. 

Malmö växer och kraven på hållbara transporter ökar

Förutom sänkt parkeringsnorm innebär gröna mobilitetslösningar andra fördelar. I takt med att Malmö växer och 2047 väntas ha en halv miljon invånare, ökar kraven på omställning till hållbara transporter. Delningsekonomiska lösningar är ett bra, hållbart alternativ samtidigt som det ökar tillgängligheten när vi blir fler i Malmö.

  • Det är såklart extra kul för oss på OurGreenCar att vinna en upphandling för Parkering Malmö med tanke på att vi är marknadens enda Malmögrundade fordonspool och vår lokala närvaro med huvudkontor i samma stad gör att vi kan växla upp i uppvaktandet ännu mer för detta projekt. Det har varit tydligt för Parkering Malmö att man fokuserar på slutanvändarna när det gäller både användarvänlighet och låga tariffer. Här har man verkligen tagit fasta på vetskapen om att en mobilitetslösning måste ha bra support och schyssta priser för att kunna bli ett verkligt substitut till det egenägda fordonet, säger Kenneth Falk, medgrundare och säljansvarig på OurGreenCar. 

Ett långsiktigt arbete

För oss på OurGreenCar är det viktigt att vi fortsätter arbeta med beteendeförändring när vi implementerat en fordons- och bilpool. Förutom att vi vid start alltid finns med och bjuder in beställare och användare till möte där vi introducerar alla till fordonspoolen och den tillhörande appen, kommer vi också i detta fallet anordna årliga mobilitetsdagar, med fokus på hållbara transporter och delande i stort. 

Förutom att de boende kommer få tillgång till hållbara transportalternativ i sin fastighet kommer de också automatiskt få tillgång till alla OurGreenCars pooler runt om i landet. På samma sätt blir den nya poolen i Hyllieäng tillgänglig för övriga OurGreenCar-medlemmar. Ju fler bilpooler vi upprättar, desto mer växer nätverket för användarna och fler transportmöjligheter skapas för dem. 

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad